Pastram confidentialitatea datelor clientilor si ne angajam sa nu transmitem datele personale ale clientilor catre terti si sa le folosim exclusiv in scopul pentru care au fost introduse.

 MobilaOK - II Hadan Anamaria  este autorizata de AUTORITATEA NATIONALA DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL(A.N.S.P.D.C.P.) - www.dataprotection.ro in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice II Hadan Anamaria - prin reprezentarul legal Hadan Anamaria, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: intocmirea documentatiei de transport si a facturilor fiscale. 
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare expedierii coletelor si intocmirii facturii fiscale.

 Refuzul dvs. determină imposibilitatea expedierii coletelor si intocmirii facturii fiscale.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: transportatori - Urgent curier/Dragon star si Organele fiscale de control - ANAF.


Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de MobilaOK - II Hadan Anamaria ? 
□ DA   □NU 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la II Hadan Anamaria ,contact@mobilaok.ro 

 De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Produs adăugat la lista de dorințe